2015-04-08

Pracownicy

 

 

Radosław Skrodzki
- dyrektor
tel. (87) 520 20 59, w. 38
E-mail: radek@przystanek.pl 
P R A C O W N I C Y
INSTRUKTORZY
Anna Duchnowska 
– instruktor ds. tańca 
tel. (87) 520 20 59, w. 34 
E-mail: taniec@przystanek.pl 
Weronika Kordowska 
- instruktor gry na instrumentach dętych drewnianych 
tel. (87) 520 20 59, w. 34 
Jagoda Malinowska 
- kierownik chóru "Oleckie Echo"
tel. (87) 520 20 59, w. 34
Zofia Anna Kardel
- instruktor ds. plastyki 
tel. (87) 520 20 59, w. 39 
E-mail: plastyk@przystanek.pl 
Agnieszka Lewandowska
- instruktor ds teatru 
tel. (87) 520 20 59, w. 34 
E-mail:teatr@przystanek.pl 
Eliza Ptaszyńska 
- kustosz Oleckiej Izby Historycznej
tel. 517-344-919 
E-mail: oih@przystanek.pl 
Piotr Damian Marciniak
- instruktor gry na instrumentach dętych blaszanych 
tel. (87) 520 20 59, w. 34 
ADMINISTRACJA
Krzysztof Fidler 
- kierownik działu administracyjno-technicznego
tel. (87) 520 20 59, w. 37 
E-mail: tech@przystanek.pl 
Bożena Żukowska 
- główna księgowa
tel. (87) 520 20 59, w. 33 
E-mail: bozena@przystanek.pl 
Jakub Dziubiński
– specjalista ds. promocji i organizacji 
tel. (87) 520 20 59, w. 31
E-mail: promocja@przystanek.pl 
Walentyna Anuszkiewicz 
- specjalista ds. finansowo-kadrowych
tel. (87) 520 20 59, w. 32 
E-mail:kasa@przystanek.pl 
Marek Chlebanowski 
- specjalista ds. obsługi programów
i urządzeń komputerowych
tel. (87) 520 20 59 w. 36
E-mail: rok@przystanek.pl 
Bogumiła Chracewicz
pracownik kina - bileter
tel. (87) 520 20 59, w. 35,
E-mail: mazur@przystanek.pl 
Jacek Ratuszny
- kinooperator
tel. (87) 520 20 59, w. 35,
E-mail: 3d@przystanek.pl 
Kamil Fidler 
- operator obsługi urządzeń audiowizualnych
tel. (87) 520 20 59, w. 37 
E-mail: tech@przystanek.pl 
Maria Łangowska
- Centrum Informacji Turystycznej
tel. (87) 520 49 48
it@um.olecko.pl 
informacja@przystanek.pl
Stefan Cieślukowski 
- pracownik gospodarczy
tel. (87) 520 20 59
Anna Kukowska 
- pracownik gospodarczy (urlop macierzyński)
tel. (87) 520 20 59
Elżbieta Sobuń
- pracownik gospodarczy
tel. (87) 520 20 59
BIBLIOTEKA
Katarzyna Jeżewska 
- kierownik Działu Biblioteki
tel. 87 73 14 004
E-mail: biblioteka@przystanek.pl
Alina Janina Bień 
- bibliotekarz
pracownik wypożyczalni
tel. 87 73 14 004
Krystyna Karczewska 
- bibliotekarz
pracownik oddziału dla dzieci
tel. 87 73 14 004
Jolanta Krasowska 
- bibliotekarz
pracownik czytelni
tel. 87 73 14 004
Ewa Omilian 
- bibliotekarz
pracownik czytelni
tel. 87 73 14 004
Irena Baranowska
- pracownik gospodarczy
tel. 87 73 14 004