2015-04-08

Pracownicy

 

 

Radosław Skrodzki
- dyrektor
tel. (87) 520 20 59, w. 38
E-mail: radek@przystanek.pl 
P R A C O W N I C Y
INSTRUKTORZY
Anna Duchnowska 
– instruktor ds. tańca 
tel. (87) 520 20 59, w. 34 
E-mail: taniec@przystanek.pl 
Weronika Kordowska 
- instruktor gry na instrumentach dętych drewnianych 
tel. (87) 520 20 59, w. 34 
Jagoda Malinowska 
- kierownik chóru "Oleckie Echo"
tel. (87) 520 20 59, w. 34
Zofia Anna Kardel
- instruktor ds. plastyki 
tel. (87) 520 20 59, w. 39 
E-mail: plastyk@przystanek.pl 
Agnieszka Lewandowska
- instruktor ds teatru 
tel. (87) 520 20 59, w. 34 
E-mail:teatr@przystanek.pl 
Eliza Ptaszyńska 
- kustosz Oleckiej Izby Historycznej
tel. 517-344-919 
E-mail: oih@przystanek.pl 
Piotr Damian Marciniak
- instruktor gry na instrumentach dętych blaszanych 
tel. (87) 520 20 59, w. 34 
ADMINISTRACJA
Krzysztof Fidler 
- kierownik działu administracyjno-technicznego
tel. (87) 520 20 59, w. 37 
E-mail: tech@przystanek.pl 
Bożena Żukowska 
- główna księgowa
tel. (87) 520 20 59, w. 33 
E-mail: bozena@przystanek.pl 
Jakub Dziubiński
– specjalista ds. promocji i organizacji 
tel. (87) 520 20 59, w. 31
E-mail: promocja@przystanek.pl 
Walentyna Anuszkiewicz 
- specjalista ds. finansowo-kadrowych
tel. (87) 520 20 59, w. 32 
E-mail:kasa@przystanek.pl 
Michał Tarasiuk
- specjalista ds. obsługi programów
i urządzeń komputerowych
tel. (87) 520 20 59 w. 36
E-mail: rok@przystanek.pl 
Bogumiła Chracewicz
pracownik kina - bileter
tel. (87) 520 20 59, w. 35,
E-mail: mazur@przystanek.pl 
Jacek Ratuszny
- kinooperator
tel. (87) 520 20 59, w. 35,
E-mail: 3d@przystanek.pl 
Kamil Fidler 
- operator obsługi urządzeń audiowizualnych
tel. (87) 520 20 59, w. 37 
E-mail: tech@przystanek.pl 
Maria Łangowska
- Centrum Informacji Turystycznej
tel. (87) 520 49 48
it@um.olecko.pl 
informacja@przystanek.pl
Stefan Cieślukowski 
- pracownik gospodarczy
tel. (87) 520 20 59
Anna Kukowska 
- pracownik gospodarczy (urlop macierzyński)
tel. (87) 520 20 59
Elżbieta Sobuń
- pracownik gospodarczy
tel. (87) 520 20 59
BIBLIOTEKA
Katarzyna Jeżewska 
- kierownik Działu Biblioteki
tel. 87 73 14 004
E-mail: biblioteka@przystanek.pl
Alina Janina Bień 
- bibliotekarz
pracownik wypożyczalni
tel. 87 73 14 004
Krystyna Karczewska 
- bibliotekarz
pracownik oddziału dla dzieci
tel. 87 73 14 004
Jolanta Krasowska 
- bibliotekarz
pracownik czytelni
tel. 87 73 14 004
Ewa Omilian 
- bibliotekarz
pracownik czytelni
tel. 87 73 14 004
Irena Baranowska
- pracownik gospodarczy
tel. 87 73 14 004

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się