Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na obsługę gastronomiczną
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na obsługę gastronomiczną
imprez plenerowych w 2018 r.
27.02.2018 więcej
Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną imprez
Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną imprez
10.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie ofert na wynajem kawiarni ARTS
Na konkurs ofert wpłynęła tylko jedna oferta. Stwierdza się,
że odpowiada ona minimalnym wymaganiom Wynajmującego
25.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie ofert na dostawę oleju opałowego w sezonie 2018
Rozstrzygnięcie ofert na dostawę oleju opałowego w sezonie
2018
25.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego w 2018 r.
Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego w 2018 r.
22.01.2018 więcej
Konkurs ofert - wynajem ARTS
Konkurs ofert - wynajem lokalu ARTS
20.12.2017 więcej
Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną imprez
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”
zaprasza do udziału w konkursie ofert na wyłączność obsługi
gastronomicznej imprez plenerowych w 2017 r.
14.03.2017 więcej
konkurs ofert na najem lokalu "U Potęgowej"
konkurs ofert - najem lokalu
09.09.2016 więcej
Obsługa gastronomiczna
Rozstrzygnięcie konkursu na obsługę gastronomiczną II
Oleckiego Święta Mleka i Miodu
05.08.2016 więcej
KONKURS OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ
KONKURS OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ imprezy plenerowej II
Oleckie Święto Mleka i Miodu,
29.07.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się