2015-04-09

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wszelkie skargi i wnioski
dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku 
„Mazury Garbate” 
przyjmuje codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach 1000-1400