2015-04-09

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PIP, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania PIP, proszone są o wypełnienie:
wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 Wniosek o udostępnienie informacji nie znajdującej się w BIP znajduje się w załączniku w pliku *doc


Wypełniony wniosek należy przesłać:

listownie na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku "Mazury Garbate"
19-400 Olecko
Plac Wolności 22

Załączniki

  wniosek_o_udost_infor.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz